Το αλβανικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT), ανακοίνωσε σήμερα ότι "κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, η ανεργία αυξήθηκε ελαφρά, φθάνοντας 13.32 %".

Σύμφωνα με το INSTAT, "αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η εργατική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα της οικονομίας να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας".