Απέρριψε εκ νέου, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, το Βερολίνο το ενδεχόμενο εισαγωγής ευρωομολόγων.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφεν Ζάιμπερτ τόνισε ότι το ενδεόχμενο έκδοσης θα εξεταστεί από το Βερολίνο μόνο ύστερα από πολλά χρόνια.

«Τα ευρωομόλογα θα εξεταστούν στο τέλος μιας διαδικασίας πολιτικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Αυτό που μπορεί να εξεταστεί είναι αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την πρόβλεψη ευρωομολόγων στο τέλος της διαδικασίας αυτής. Μιλάμε για πολλά χρόνια αργότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.