Τα επιπλέον κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν θα δοθούν οπωσδήποτε προς την Ελλάδα, διευκρίνισε ο πρόεδρός της Βέρνερ Χόγιερ, μιλώντας στη Γερμανική Ραδιοφωνία.


Τόνισε ότι αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί αφορά πακέτο ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να δανειστούν από τις τράπεζες.


Ο επικεφαλής της ΕΤΕπ πάντως εξηγεί ότι οι δυνατότητες της Τράπεζας δεν αποτελούν πανάκεια για την κρίση, αλλά μόνο μέρος της λύσης του προβλήματος, ενώ σε ερώτηση εάν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, απαντά ότι για την ΕΤΕπ δεν τίθεται ζήτημα ευρωζώνης, καθώς δραστηριοποιείται και στις 29 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στις 17 της ΟΝΕ.