Σε μείωση του βασικού της επιτοκίου στο 3,5% προχώρησε η Reserve Bank of Australia, καθώς η ευρωπαϊκή κρίση χρέους σε συνδυασμό με την βραδύτερη ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας έπληξαν την εγχώρια αγορά εργασίας.
Σε δηλώσεις του ο διοικητής της τράπεζας Glenn Stevens τόνισε ότι «οι τελευταίοι δείκτες φανερώνουν περαιτέρω εξασθένηση στην Ευρώπη αλλά και στην κινεζική οικονομία».

«Οι συνθήκες σε άλλες περιοχές της Ασίας έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακάμψει από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών του περασμένου έτους, ωστόσο η συνεχιζόμενη τάση είναι ασαφής και θα μπορούσε να μετριαστεί από την βραδύτερα κινεζική ανάπτυξη.»

Από δημοσκόπηση του Bloomberg προκύπτει ότι 13 από 27 οικονομολόγους που συμμετείχαν ανέμεναν την κίνηση αυτή, 4 προέβλεπαν μείωση στο μισό και 10 ανέμεναν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει αμετάβλητο.