Η σλοβενική κυβέρνηση δήλωσε ότι υιοθέτησε ένα νέο πακέτο μέτρων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Μετά την έγκριση του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης την Πέμπτη, τα υπουργεία της χώρας καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα μέχρι το τέλος του Ιουλίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε δεκαέξι νόμους, με συνολικά 75 μέτρα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ανέφερε η κυβέρνηση.