Στην περίπτωση που η Ελλάδα βγει από το ευρώ θα χρειαστεί μια άμεση «ένεση» ρευστότητας της τάξης των 259 δισ. ευρώ, υπολογίζει το think tank «Open Europe».

Σύμφωνα με τη μελέτη του Open Europe, «λόγω της πιθανής κατάρρευσης των τραπεζών και της επείγουσας έλλειψης ρευστού, το Open Europe υπολογίζει ότι εάν η Ελλάδα εγκατέλειπε το ευρώ τώρα, θα χρειαζόταν μεταξύ 67 δισ. και 259 δισ. ευρώ σε εξωτερική και άμεση βραχυπρόθεσμη στήριξη, χωρίς να περιλαμβάνεται η στήριξη που απαιτείται μακροπρόθεσμα, ή το κόστος από τη μετάδοση της κρίσης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη». Η στήριξη αυτή θα μπορούσε πιθανώς να μοιραστεί μεταξύ του ΔΝΤ, της Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ε.Ε. όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο βασίλειο το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει ένα ποσό της τάξης 4 δισ. ευρώ και 6 δισ. ευρώ στο πακέτο διάσωσης, αναφέρει.


Παράλληλα στο σημείωμα αναφέρεται ότι η χώρα μας θα μπορούσε να βγει από το ευρώ και να παραμείνει μέλος της Ε.Ε. των «27», υπό την προϋπόθεση ότι θα το ενέκριναν και τα 27 κράτη- μέλη. Μάλιστα αναφέρεται ότι υπάρχουν ξεκάθαρα οικονομικά οφέλη από την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, όμως, οι κίνδυνοι αντισταθμίζουν τα οφέλη αυτά.


Συγκεκριμένα:

-Οι ελληνικές τράπεζες θα κατέρρεαν και θα χρειάζονταν κεφαλαιακή στήριξη 55 δισ. ευρώ, χρήματα τα οποία η Ελλάδα θα δυσκολευόταν να συγκεντρώσει.

-Η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα άλμα του πληθωρισμού, καθώς η κεντρική της τράπεζα θα δημιουργούσε νέο χρήμα για να σώσει τις τράπεζες.

-Η κατά 30% υποτίμηση της δραχμής θα έδινε μεν μια ώθηση στις εξαγωγές, όμως, θα αύξανε το κόστος εισαγωγών. Η Ελλάδα δεν έχει επαρκείς πρώτες ύλες ή επαρκή παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων για να επιβιώσει.

-Η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να βρει άμεσα τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ για να πληρώσει υποχρεώσεις, όμως, οι δαπάνες των νοσοκομείων.

- Η νέα Ελληνική Κεντρική Τράπεζα θα χρειαζόταν να δημιουργήσει κεφάλαια τουλάχιστον ύψους 128 δισ. ευρώ στην αξία του νέου νομίσματος (63% του ελληνικού ΑΕΠ) για να βοηθήσει στην διάσωση των υπολοίπων τραπεζών. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού, αν και αυτά μπορεί να είναι μόνο προσωρινά, εκτιμά το Open Europe.