Αύξηση 9% σημείωσαν τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα στην Αλβανία τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας (BoA).
Όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, «η ροή του δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά τους τελευταίους μήνες, υπαγορεύεται από την αυξανόμενη ζήτηση από τον εν λόγω τομέα για χρηματοδότηση και τη συμπεριφορά των τραπεζών όσον αφορά τις πολιτικές δανεισμού».


Η έκθεση αναφέρει ότι, «οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρέχουν σταθερότητα και ρευστότητα» και πως «τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά, μειώθηκαν απότομα τον Απρίλιο και ο όγκος των ανταλλαγών στην αγορά έχει αυξηθεί».