Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόγραμμα χορηγιών και ενισχύσεων του ΟΠΑΠ το οποίο επικεντρώνεται σε συντονισμένες δράσεις, που προωθούν τις αξίες του αθλητισμού, της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Στηρίζοντας τέτοιες δράσεις, ο ΟΠΑΠ επιδιώκει να συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία, με τελικό στόχο την βελτίωση της ποιότητα ζωής των πολιτών της.


Για το 2012 ο Οργανισμός προωθεί νέες δράσεις αξίας 9 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό 70.000 ευρώ θα δοθεί στην Αστική Εταιρεία προστασίας και διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Άγριας Ζωής «Αρκτούρος», ποσό 4,19 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε δράσεις στον τομέα του Αθλητισμού, ποσό 2,75 εκατ. ευρώ θα χορηγηθεί για έργα στην Υγεία και ποσό 123.500 ευρώ θα δοθεί για δράσεις στον τομέα της Παιδείας. Παράλληλα ο ΟΠΑΠ θα συμβάλλει ενεργά για μία ακόμη χρονιά στον τομέα του Πολιτισμού χορηγώντας το ποσό των 1,63 εκατ. ευρώ.


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός στα τέλη του περασμένου Απριλίου πραγματοποίησε σειρά δωρεών στον τομέα της Υγείας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η χορηγία προς το «Νοσοκομείο Μεταξά», δύο αναπνευστήρων για τη λειτουργία δύο κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας , το κόστος των οποίων θα ανέρχεται έως του ποσού των 50.000,00 ευρώ, η ενίσχυση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, με το ποσό των 20.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί, για τη συνέχιση του προγράμματος για την στήριξη των φυλακισμένων μητέρων , οι οποίες κρατούνται στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών και Κορυδαλλού καθώς και η ενίσχυση της «Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων «ΕΛΕΠΑΠ» με το ποσό των 40.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Κέντρου Βρεφών.