Στην ανάγκη διατήρησης του ιδιωτικού τομέα των τραπεζών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο διοικητής της τράπεζας EFG Eurobank Νίκος Νανόπουλος κατά την τελετή εγκαινίων της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια».
«Κατά τη γνώμη μας, επιβάλλεται να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όχι μόνο για να περιοριστεί το ποσό των δημοσίων κεφαλαίων που θα πρέπει να δεσμευτούν στις ελληνικές τράπεζες και να περιοριστεί η επιβάρυνση των φορολογουμένων, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν στη βάση διαφανών και αναπτυξιακών οικονομικών και χρηματοοικονομικών κριτηρίων» είπε ο κ. Νανόπουλος.


Αναφερόμενος στην μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, τόνισε ότι «η συλλογική μας απάντηση σε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση θα πρέπει να είναι η επικέντρωση των προσπαθειών μας αποκλειστικά στη σταθεροποίηση και αναδιάρθρωση της ελληνική οικονομίας σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας –συμπληρώνοντας και βελτιώνοντας τους όρους του Μνημονίου– όπως υπαγορεύουν οι τρέχουσες συνθήκες – καθώς και η έμφαση στις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη, προωθούν τις ιδιωτικές επενδύσεις και ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηματικότητα».


Σχετικά με τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Νανόπουλος ανέφερε: «η πλήρης υποστήριξη στην πρωτοβουλία του PSI ήταν η ενδεδειγμένη απόφαση για τις ελληνικές τράπεζες. Η απόφαση αυτή είχε βαρύτατο κόστος για τους Μετόχους και επηρέασε καθοριστικά τόσο την κεφαλαιακή θέση όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών. Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, που βρίσκεται υπό διαβούλευση αυτήν την περίοδο, θα καλύψει τις ζημίες από το PSI καθώς και αυτές που θα προκύψουν από την διαγνωστική άσκηση της Black- Rock και δίνει τη δυνατότητα μιας νέας αρχής, σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ανάκτησης της διεθνούς αξιοπιστίας για τις ελληνικές τράπεζες». Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι «τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών ενισχύονται αρχικά με τη χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ, εκ των οποίων τα 18 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί στις τέσσερις μεγάλες τράπεζες.


Στη συνέχεια, το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να σχεδιαστεί και να οριστικοποιηθεί, πριν κληθεί η συμβολή των ιδιωτικών κεφαλαίων» και υπογράμμισε ότι «σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις που συμπεριλαμβάνουν τον χαρακτήρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και αν αυτός θα παραμείνει προσανατολισμένος στον ιδιωτικό τομέα ή θα κυριαρχηθεί από κρατικά ιδρύματα με όλες τις προφανείς και ανεπιθύμητες συνέπειες».


Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Νiκόλαος Νανόπουλος καθώς και οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι Νικόλαος Καραμούζης, Βύρων Μπαλλής και Μιχάλης Κολακίδης και περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομιλία του Δρ. Martin Stopford, που χαρακτηρίζεται ως «γκουρού» σε θέματα Ναυτιλίας.