Την Παρασκευή, 8 Ιουνίου, θα δημοσιευθούν τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011 της Sprider Stores Α.Ε., όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια ημέρα θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα www.spriderstores.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
 

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της πρόκειται να γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό την ημερομηνία δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012.