Τον τρόπο διάθεσης των κερδών, την εκλογή νέου Δ.Σ. καθώς και την παροχή έγκρισης για την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Μπήτρος στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.