Η Δευτέρα 18 Ιουνίου ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας.
Δικαιούχοι στο μέρισμα ύψους 0,01275 ευρώ ανά μετοχή που διανέμει η εταιρεία θα είναι οι μέτοχοι στις 20 Ιουνίου 2012.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος.