Στις 26 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Ίντεργουντ-Ξυλεμπορία, όπου οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται μεταξύ άλλων να εκλέξουν νέο διοικητικό συμβούλιο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.