Την Παρασκευή, 8 Ιουνίου, θα δημοσιευθούν τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011 της Χατζηιωάννου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια ημέρα θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα www.hatzi.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr

 

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της πρόκειται να γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό την ημερομηνία δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012.