Το Σάββατο 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δάιος η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29 Ιουνίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.