Στις 28 Ιουνίου αντί στις 11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σάνυο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.