Σε πώληση 1.500.000 ονομαστικών κοινών μετοχών της PC Systems, συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, προέβη η εταιρεία Computerbank, επερχομένης μεταβολής στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που το άνω πρόσωπο κατέχει στην εταιρεία μεγαλύτερο από 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Το ποσοστό της κατήλθε από 18,9% σε ποσοστό 15,3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της PC Systems.