Σε αγορά 290.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 55.882,14 ευρώ, προέβη στις 5/6 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Βγενόπουλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.