Ο Όμιλος Allianz Ελλάς στηρίζει με αύξηση κεφαλαίου 134 εκατ. ευρώ τη θυγατρική του στην Ελλάδα.


Ειδικότερα, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 134 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιοποίηση της θυγατρικής στην Ελλάδα.
 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε ο όμιλος Allianz, τον Μάρτιο του 2012, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους και ανόρθωσης της Ελληνικής Οικονομίας.

 

 Στο πρόγραμμα αυτό, συμμετείχε και η Allianz Ελλάδος με ομόλογα ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ.