Σε αγορά 19.113 κοινών μετοχών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 14.303,12 ευρώ προέβη στις 30/5/2012 ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Νικόλαος Π. Λύκος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.