Με τη φορολογική δήλωση… ανά χείρας θα πρέπει στο εξής να πηγαίνουν στις τράπεζες όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να συγκρίνονται τα εισοδήματα τους με τις καταθέσεις τους.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την πάταξη της φοροδιαφυγής, προβλέπεται ότι οι πολίτες υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν τα εισοδήματά τους και στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται με την προσκόμιση του πρωτότυπου του εκκαθαριστικού της Εφορίας.


Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών τα εισοδήματα:

• του πελάτη-φυσικού προσώπου δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στο πρωτότυπό του,

• του πελάτη-νομικού προσώπου/επιτηδευματία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου.


Για όσους δεν έχουν υποχρέωση από το νόμο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση προβλέπεται να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια ΔΟΥ και να λαμβάνουν υπογεγραμμένο αντίγραφο προκειμένου να το προσκομίσουν στην τράπεζα.


Από την πλευρά τους οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να ζητούν την επικαιροποίηση των εγγράφων αυτών και να τηρούν αντίγραφά τους. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε «ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης, του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους».


Τέλος, να σημειωθεί ότι η σχετική υποχρέωση αφορά τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες των τραπεζών, καθώς και πελάτες που συναλλάσσονται, έστω και για μία και μοναδική φορά, με αυτές.