Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον Μάιο το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Jumbo, με τη λειτουργία του νέου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος στη Βουλγαρία, συνολικής επιφάνειας 12.000 τμ.

Από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι και σήμερα ο Όμιλος λειτούργησε συνολικά έξι νέα υπερκαταστήματα από τα οποία τέσσερα στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία.


Ο Όμιλος διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από 58 καταστήματα εκ των οποίων τα 48 είναι στην Ελλάδα, τα τρία στην Κύπρο και τα επτά στη Βουλγαρία. Επίσης, τους επόμενους μήνες αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμη νέο, ενοικιαζόμενο, κατάστημα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Με χρονικό ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2012, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι θα έχουν προστεθεί δύο νέα καταστήματα στο δίκτυο της: Ένα ενοικιαζόμενο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου συνολικής επιφάνειας 7.500 τμ και ένα ιδιόκτητο στη Σόφια της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 12.000 τμ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2012/ 2013 σχεδιάζεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων στην Ελλάδα και ενός καταστήματος στην Κύπρο.


Στο εντακάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2011- Ιούνιος 2012) οι πωλήσεις του ομίλου παρέμειναν εντός του ετήσιου στόχου (0%- 1%). Kατά τη διάρκεια του μήνα Μαΐου ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων παρέμεινε θετικός με αποτέλεσμα για το εντεκάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης να ανέλθει σε +0,74%. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι για την τρέχουσα οικονομική χρήση ο όμιλος θα πετύχει τους στόχους του για ρυθμό αύξησης των πωλήσεων και των μετά φόρων κερδών μεταξύ 0% έως 1%.