Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΣΑΟΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.