Τη διάθεση μερίσματος για τη χρήση του 2011 καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Yalco στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που θα συνέλθει στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.