Η εταιρεία Δούρος ανακοινώνει ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης/6/2012, κατά την οποία παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,07 % του συνόλου των μετοχών, αναβλήθηκε για την Τετάρτη 4/7/2012 και ώρα 12:00 μ.μ., κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.