Απορρίφθηκε η αίτηση που είχε υποβάλλει η εταιρεία Τεγόπουλος για υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου απορρίπτεται τόσο η κύρια άσκηση περί υπαγωγής της εταιρείας στις παραπάνω διατάξεις όσο και η αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων.