Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία αποτελούν παραδείγματα χωρών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και ειδικά στο ότι οι δημόσιοι λειτουργοί δεν ελέγχονται για τις ενέργειές τους.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση με τίτλο «Χρήμα, εξουσία και πολιτική: οι κίνδυνοι από την διαφθορά στην Ευρώπη» , του οργανισμού Διεθνής Διαφάνειας (Transparency International) που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.


«Χώρες με ισχνή θωράκιση κατά της διαφθοράς είναι συχνά εκείνες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα δημοσίου χρέους αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Φιν Χάινριχ, ο διευθυντής έρευνας της Διεθνούς Διαφάνειας και πρόσθεσε ότι «οι μηχανισμοί ελέγχου είναι εξαιρετικά αδύναμοι και συχνά "μη ανεξάρτητοι" από την κυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι δημόσιοι λειτουργοί πιθανότατα γνωρίζουν ότι μπορούν να διαφύγουν...»


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 19 από τις 25 χώρες που εξετάσθηκαν δεν διαθέτουν ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των ομάδων άσκησης πίεσης (lobbies) και μόνο οι 10 από αυτές απαγορεύουν πλήρως την αδιαφανή χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.
Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τα νομοθετικά σώματα των ευρωπαϊκών χωρών να ενισχύσουν την διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητες των ομάδων πίεσης και τη χρηματοδότηση των εκλογικών εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων.
Επίσης, 3 στους 4 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα στη χώρα τους.


Τα πολιτικά κόμματα, οι επιχειρήσεις και η δημόσια διοίκηση είναι οι θεσμοί με τη μικρότερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών κυβερνήσεων δεν δίνει λογαριασμό για τις δραστηριότητες στον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων πόρων και των συμβάσεων του δημοσίου. Οι συμβάσεις του δημοσίου μεταφράζονται σε ποσόν 1,800 τρισ. ευρώ ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη χειρότερα, μόνο δύο χώρες προστατεύουν αποτελεσματικά απέναντι σε αντίποινα τα άτομα που απευθύνονται στη δικαιοσύνη για να καταγγείλουν πιθανά κρούσματα διαφθοράς.
Η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία είναι οι καλύτερα θωρακισμένες χώρες απέναντι στην διαφθορά.


Τέλος, στην έκθεση αναφέρεται ότι 12 χώρες δεν έχουν θεσμοθετήσει ανώτατο όριο ατομικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων. Δεκαεπτά χώρες δεν διαθέτουν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές, ενώ σε 11 από αυτές η δήλωση πόθεν έσχες είναι περιορισμένης εμβέλειας. Σε 20 χώρες, τα πρόσωπα που αναζητούν πρόσβαση σε δημόσια πληροφόρηση συναντούν εμπόδια.