Τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2011 καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.