Η εταιρία Μηχανική ανακοινώνει ότι ο κ. Βασίλειος Χρηστίδης, απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου Ιατρίδη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.