Στην υποβάθμιση εννέα ελληνικών δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών (structures finance transactions) σε Caa2 προχώρησε η Moody's, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ακόμη, ο οίκος υποβάθμισε σε Caa3 τις αξιολογήσεις έξι ελληνικών «υποδεέστερων» αξιογράφων (subordinated securities).