Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 ενέκρινε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie Group.