Την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας προς την Societe Generale, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της Γενικής Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.