Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ του ΟΠΑΠ προέβη την 1/6 και 5/6 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG Equities:

1) Στις 01.06.2012 προέβη στην αγορά 19.300 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 79.788,90 ευρώ

2) Στις 01.06.2012 προέβη στην αγορά 566 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 187.667,00 ευρώ

3) Στις 01.06.2012 προέβη στην πώληση 65.118 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 266.892,74 ευρώ

4) Στις 01.06.2012 προέβη στην πώληση 18 ΣΜΕ  της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.426,00 ευρώ

5) Στις 01.06.2012 προέβη στην αγορά 38.796 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 162.114,73 ευρώ

6) Στις 01.06.2012 προέβη στην πώληση 38.796 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 160.570,11 ευρώ

7) Στις 05.06.2012 προέβη στην αγορά 3.670 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.414,71 ευρώ

8) Στις 05.06.2012 προέβη στην πώληση 57.807 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 242.348,48 ευρώ

9) Στις 05.06.2012 προέβη στην αγορά 15.853 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 67.159,37 ευρώ

10) Στις 05.06.2012 προέβη στην πώληση 15.853 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 68.158,37 ευρώ.

     
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).