Σε αγορά 100.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 19.884,79 ευρώ, προέβη στις 6/6 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Βγενόπουλος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.