Οξύ πρόβλημα βιωσιμότητας αντιμετωπίζει η ΛΑΡΚΟ όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Σύμφωνα με το Ταμείο, το πρόβλημα βιωσιμότητας της εταιρείας καθιστά την αξιοποίησή της ιδιαίτερα δυσχερή και απαιτεί την αναζήτηση εφικτών, εναλλακτικών δυνατοτήτων με νηφαλιότητα, επαγγελματισμό και συνεργασία. 
 

Τα ΤΑΙΠΕΔ ενδεικτικά αναφέρει τα εξής: 

•  Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (λογιστικές καταστάσεις 30/9/2011), η Εταιρεία έχει αρνητική καθαρή θέση.

•  Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC/DG Comp) εξετάζει εάν η Εταιρεία έχει εισπράξει σημαντικές κρατικές ενισχύσεις τις οποίες οφείλει να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο.

• Αν και η ΛΑΡΚΟ είναι ο μοναδικός παραγωγός νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σημερινές τιμές του νικελίου, η γενικότερη διεθνής οικονομική συγκυρία και τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα, φαίνεται ότι οδηγούν την Εταιρεία σε συσσώρευση λειτουργικών ζημιών.

•  Ο νόμος 371/1976 προβλέπει ότι το εργοστάσιο της Λάρυμνας στη Φθιώτιδα, που αποτελεί το κύριο περιουσιακό στοιχείο της ΛΑΡΚΟ, επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο στις 30.06.2012 με τη λήξη της προβλεπόμενης στις διατάξεις του περιόδου παραχώρησης.

•  Το ΤΑΙΠΕΔ δεν δύναται –εκ του ιδρυτικού του νόμου- να παραχωρήσει ούτε να μισθώσει στην Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, ούτε να χρηματοδοτεί τη ζημιογόνο λειτουργία της Εταιρείας. 

•  Το ΤΑΙΠΕΔ, ως μέτοχος, δεν έχει προφανώς τη δυνατότητα να απολύει ή να προσλαμβάνει προσωπικό, κάτι που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας.

•  Το ΤΑΙΠΕΔ θα μπορεί να προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση της ΛΑΡΚΟ μόνο όταν τα θέματα του εργοστασίου και της αδιάλειπτης λειτουργίας του έχουν λυθεί.