Επικίνδυνο προηγούμενο για τις μελλοντικές αναδιαρθρώσεις χρέους αποτελούν η άρνηση των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης να δεχτούν απώλειες στα ελληνικά ομόλογα που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους και η πλήρης αποπληρωμή ορισμένων επενδυτών που δεν συμμετείχαν στο PSI, υπογράμμισε ο Hung Tran του IIF, όπως μεταδίδει το Reuters. 


Υπενθυμίζεται ότι με το PSI οι ιδιώτες ομολογιούχοι έχασαν σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας των ελληνικών ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους.


«Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή χρέους και αυτό δημιούργησε ένα πολύ κακό προηγούμενο για το μέλλον», τόνισε ο κ. Tran, ο οποίος συμμετείχε στην ανταλλαγή ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων. 


«Oπότε έχουμε μια δυσάρεστη κατάσταση όπου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα οντοτήτων του επίσημου φορέα, οι οποίες μπορούν να εκφράσουν προτίμηση έναντι των ομολογιούχων του ιδιωτικού τομέα»,ανέφερε.


Τέλος, ο ίδιος άφησε αιχμές για τον εθελοντικό χαρακτήρα της ανταλλαγής, λέγοντας ότι «όταν περιλαμβάνει μια τόσο μεγάλη απώλεια, τότε ο χαρακτηρισμός της διαδικασίας ωςπραγματικά εθελοντικής εγείρει κάποια ερωτήματα».