Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν οι 280.000 πρώτοι φορολογούμενοι που θα παραλάβουν τις επόμενες μέρες χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον φόρους συνολικού ύψους 405 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των πρώτων 420.000 δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν εφέτος.
Από τη διαδικασία της εκκαθάρισης προέκυψαν:


- 280.000 χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία αναγράφουν συνολικό υπόλοιπο φόρων προς καταβολή 405 εκατ. ευρώ. Σε κάθε παραλήπτη αντιστοιχεί κατά μέσο όρο οφειλή συνολικού ύψους 1.446 ευρώ. Η οφειλή αυτή αποτελείται από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%- 4%, για όσους είχαν το 2011 εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, και τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ, για όσους κατά τη διάρκεια του 2011 άσκησαν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Η καταβολή της συνολικής οφειλής μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε τρεις δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων έως το τέλος Ιουνίου, η δεύτερη έως το τέλος Αυγούστου και η τρίτη έως το τέλος Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που η οφειλή δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, η εξόφλησή της πρέπει να γίνει εφάπαξ.


- 37.000 πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία αναγράφουν συνολικά ποσά επιστροφών φόρου ύψους 25 εκατ. ευρώ.

- 103.000 μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα.


Τα καθαρά έσοδα του Δημοσίου από την πρώτη παρτίδα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα ανέλθει σε 380 εκατ. ευρώ.


Υπενθυμίζεται επίσης ότι το υπουργείο ξεκινά την αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για το ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ) 2009, ενώ στη διάρκεια του καλοκαιριού οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν επτά επιπλέον νέους φόρους.


Σχετικό θέμα:
 Οι νέοι φόροι που θα κληθούμε να πληρώσουμε