Στις 30.06.2012 θα πραγματοποιηθεί τελικά η Τακτική Γενική Συνέλευση της Centric Συμμετοχών Α.Ε. η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 22.06.2012, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.