Τη διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Αστήρ Παλάς στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.