Σε μείωση των επιτοκίων της για πρώτη φορά από το 2008 προχώρησε η Κεντρική τράπεζα της Κίνας καθώς εντείνονται σε διεθνή κλίμακα οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο καταθέσεων, διάρκειας ενός έτους, μειώθηκε κατά 0,25% σε 3,5%. Το επιτόκιο δανεισμού, διάρκειας επίσης ενός έτους, μειώθηκε κατά 0,25% σε 6,31%.