Μεγάλη μείωση εμφάνισε η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τη σχετική Κλαδική Μελέτη που διενέργησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. 

 

«Η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων έπειτα από τη μείωση που εμφάνισε το 2009 κατά 5,7% υποχώρησε περαιτέρω το 2010 κατά 11,7% σε όγκο», δήλωσε η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου.


Ειδικότερα, όσον αφορά στα καύσιμα εσωτερικής αγοράς (δηλ. βενζίνες, πετρέλαιο θέρμανσης – κίνησης, μαζούτ, υγραέρια) υπήρξε σημαντική μείωση κατά 11,8% το 2010/09, με την αγορά της βενζίνης να υποχωρεί κατά 8,8%.

Και η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης σημείωσε σημαντική μείωση κατά 12,8%, με αντίστοιχες μειώσεις στις δύο υποκατηγορίες. 


Στο βιομηχανικό μαζούτ καταγράφεται σημαντική πτώση κατά 9,8%, ενώ πτωτική, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες (-3,7%), ήταν και η κατανάλωση υγραερίου.


Μεγάλη πτώση σημειώθηκε και στις πωλήσεις κηροζίνης στην εσωτερική αγορά  κατά -22,3%. Η μείωση της κατανάλωσης συνεχίστηκε και το 2011, καθώς το πρώτο 6μηνο του έτους καταγράφηκε πτώση 4,6% στη συνολική αγορά, σε σχέση με το πρώτο 6μηνο του 2010.


Η πτώση στην κατανάλωση των βενζινών ήταν εντονότερη, καθώς υποχώρησε κατά 11,1%, όπως επίσης και στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης κατά 14,8%. Αντίθετα, στο πρώτο 6μηνο του 2011 αυξημένη κατά 5% ήταν η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική μείωση παρατηρείται και στην κατανάλωση μαζούτ κατά 11,6%, ενώ σημαντικά αυξημένη ήταν η κατανάλωση υγραερίων, η οποία κινείται με ρυθμό αύξησης 14% κατά το Α΄ εξάμηνο του 2011».


Σχετικά με τα καύσιμα «Διεθνούς Αγοράς» (ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα) η μείωση της κατανάλωσης διαμορφώθηκε στο 5,8%, με πτώση 10,6% στα αεροπορικά και 5,1% στο ναυτιλιακό μαζούτ, ενώ σταθεροποιητική ήταν η κατανάλωση ναυτιλιακού πετρελαίου (+0,23%). Σημαντική ήταν και η πτώση της κατανάλωσης από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ενεργοβόρες βιομηχανίες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής).