Η PC Systems ανακοινώνει ότι από 8 Ιουνίου 2012 αναλαμβάνει τα καθήκοντα της εσωτερικής ελέγκτριας η κ. Βασιλική Γκικοπούλου σε αντικατάσταση της κας Κωνσταντίνας Ευαγγέλου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.  


Εξάλλου, ο κ. Εμμανουήλ Βογιατζής προέβη στην αγορά 1.500.000 μετοχών της PC Systems συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.