Μόνο με τον σχηματισμό μιας ικανής κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, η οποία θα είναι αποφασισμένη για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2014, μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών και αποκατάστασης της δυνατότητας που προσελκύει την εθνική αποταμίευση, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της Τράπεζας.

«Η εξέλιξη της τραπεζικής χρηματοδότησης στους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις που θα σημειωθούν σχετικά με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο PSI plus, καθώς και από τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), πράγμα που προϋποθέτει την ομαλή και ικανοποιητική υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2014 για έξοδο της χώρας από την κρίση», σημειώνουν.


Επιπλέον στο δελτίο της Alpha Bank αναφέρεται ότι «οι πρόσφατες αναταράξεις, τόσο στον τομέα των χορηγήσεων όσο και στον τομέα των καταθέσεων, οφείλονται στην εκ νέου διατάραξη του εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, μετά την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης η οποία θα ήταν σε θέση να προωθήσει την αναγκαία υλοποίηση των προγραμμάτων προσαρμογής και να συμβάλει στη μείωση του δημοσιονομικού κινδύνου και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών.


Αντί αυτών, οι αποταμιευτές βομβαρδίζονται με εξαγγελίες για κατάργηση του Μνημονίου και για αντιστροφή των βασικών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων που οδηγούν προσδοκίες για έξοδο της χώρας από τη Ζώνη του Ευρώ και σε νέα μείωση της δυνατότητας των τραπεζών να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».