Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου, για πρώτη φορά σε έναν χρόνο και πλέον, προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Σερβίας


Η Narodna Banka Srbije αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά μισή μονάδα στο 10%.