Τη μη διανομή μερίσματος, την απόκτηση ιδίων μετοχών και την εκλογή νέου Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Κορρές στις 28 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.