Προς 35,8 εκατ. ευρώ πωλήθηκε η HSBC Χρηματιστηριακή από την HSBC Bank. όπως έγινε σήμερα γνωστό.


Η HSBC Χρηματιστριακή πωλήθηκε σε ομάδα επενδυτών υπό την ηγεσία του Νίκου Παντελάκη.

Η HSBC Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ προσφέρει χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς πελάτες, αλλά και σε εγχώριους ιδιώτες πελάτες, και προσφέρει πρόσβαση σε Ελληνικές Μετοχές και Παράγωγα σε θεσμικούς πελάτες της HSBC.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης θα συνεχιστεί η συνεργασία των εταιρειών για την εξυπηρέτηση τόσο των διεθνών θεσμικών πελατών της HSBC, όσο και των ιδιωτών πελατών της στην Ελλάδα. Η πώληση αυτή αντιπροσωπεύει την περαιτέρω πρόοδο στην εκτέλεση της στρατηγικής του Ομίλου. Η συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και άλλων εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012.