Κατά 13,04% αυξήθηκαν τα έσοδα του μηνός Μαΐου στο ΙΚΑ, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματιος, οι εισπράξεις από τις τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές σημείωσαν άνοδο σε σχέση με τον Απρίλη.

 

Σύμφωνα με το ΙΚΑ, η συγκράτηση των εσόδων σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του επιπέδου των αποδοχών, οφείλεται, σύμφωνα με το ΙΚΑ, κυρίως στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στην ένταξη 100.000 επιχειρήσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις παλαιών οφειλών.

 

Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί και η περιστολή κατά 10 εκατ. ευρώ, των μηνιαίων δαπανών για συντάξεις ύστερα από την απογραφή που διενεργήθηκε το 2011, το οποίο με απλά λόγια σημαίνει ότι στη  συγκράτηση των εσόδων βοήθησαν και οι πρόσφατες περικοπές στις αποδοχές των συνταξιούχων.

 

Τα έσοδα από τις ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών, ανήλθαν τον Μάιο του 2012, στο ύψος των 84 εκατ. ευρώ έναντι 60 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

 

Τα ποσά που έχουν καταλογισθεί στους οφειλέτες, που εντάσσονται στις κατά καιρούς ρυθμίσεις, έχουν υπερβεί, σύμφωνα με τα στελέχη του Ιδρύματος, τα 800 εκατ., ενώ το ΙΚΑ προσδοκά να εισπράξει σταδιακά από τη ρύθμιση παλαιών οφειλών, 1,5 δισ. μέσα στην επόμενη πενταετία.