Ως πρόσθετο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Eurobank διορίστηκε ο Χρήστος Γκλαβάνης, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκαταβολής κεφαλαίου από το ΤΧΣ, ο κ. Γκλαβάνης διορίζεται ως μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.