Τη μη διανομή μερίσματος λόγω των περιορισμένων κερδών μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας αποφάσισε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Cyclon Ελλάς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.