Ανώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών κινήθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας η οποία αναπτύχθηκε σε ετήσια βάση με ρυθμό 4,7% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, από πρόβλεψη 4,1%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας σήμερα.


Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο το ιαπωνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε 1,2%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.


Η εγχώρια κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί στο 60% του ιαπωνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αυξήθηκε 1,2% από τρίμηνο σε τρίμηνο, περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί (1,1%), ανέφερε ακόμη η ιαπωνική κυβέρνηση